Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-43. Søn i hovedaktionærselskabs lejlighed. Procentbeskatning af faderen

En fars selskab købte en lejlighed, der opdeltes i 3 værelser. De 2 lejedes ud til sønnen på markedsvilkår. Faderen udbyttebeskattedes af forskellen mellem den betalte leje og en leje opgjort efter procentreglerne 5 + 1% i LL. § 16, stk. 9.