Økonomi og ledelse

SKATM-2016-23-07. Skilsmisse. Bodelingsoverenskomst. Skatte- og afgiftsfrie formueoverførsler til fraskilt ægtefælle og børn

Skatterådet fandt, at der som led i en bodelingsoverenskomst kunne overføres formueandele til fraskilt ægtefælle og børnene af fortjenesten ved efterfølgende salg af aktier.