Økonomi og ledelse

SKATM-2021-30-14. Interessentskabs og interessenters momsforhold ved konkurs

Skatterådet bekræfter, at salg af besætning ejet af interessenter, men anvendt af I/S, er momspligtigt. Ligeledes bekræftes, at I/S har momsfradrag for diverse udgifter til afvikling, som indgår i interessenters personlige boer. Begrundelsen giver dog anledning til større uklarhed på området.