Jura, Økonomi og ledelse

P 49-22: Pension – forældelse – efterregulering – samliv

Krav på tilbagebetaling fra eller efterbetaling til pensionisten forældes efter reglerne i forældelsesloven. Principmeddelelsen fastslår, fra hvilket tidspunkt forældelse af krav, der udspringer af ændringer i pensionistens personlige forhold, regnes.