Økonomi og ledelse

SKATM-2019-30-01. Punktafgifter - Diverse lovændringer i 2019

Der sker flere mindre ændringer i en række punktafgiftslove i 2019, ligesom bl.a. pvc-afgiften ophæves fra 2019. Derudover varsler Finanslovsaftalen for 2019 en ophævelse af fosforafgiften.