Økonomi og ledelse

SKATM-2022-30-13. Moms på udbetalinger fra andelshaverkonti m.v.

Skatterådet bekræfter, at udbetalinger fra bl.a. andelshaverkonti og forrentning heraf hos et andelsselskab, hvortil landbrugsvirksomheden tidligere har solgt varer, er momspligtig, og at momspligten indtræder ved udstedelsen af afregningsbilaget.