Økonomi og ledelse

P 86-19 om jobafklaringsforløb – ferie – uarbejdsdygtighed

Principafgørelsen afklarer konsekvenserne af, at borger i jobafklaringsforløb holder ferie uden kommunens tilladelse.