Natur og vandmiljø

Optimér din økonomi, når du skal tilpasse dig efterafgrødekravene

Tilpasning til efterafgrødekravene kræver, at man kender omkostningerne ved efterafgrøderne og alternativerne. I artiklen gives en oversigt over omkostninger ved efterafgrøder, tidlig såning af vintersæd, mellemafgrøder, kvotereduktion og brak.