Effekt af nye additiver, N32 og pH på effekten af ukrudtsmidler

Aarhus Universitet, Flakkebjerg har i potteforsøg undersøgt effekten af herbicider ved tilsætning af nye additiver og N32 samt ved forskellige pH i sprøjtevæsken.