Økonomi og ledelse

SKATM-2019-02-07. Ejendomsavance. Indeksering fra 1993 til 2016. Styresignal om genoptagelse

I styresignalet gennemgås adgangen til genoptagelse af skatteansættelser, da Den juridiske vejledning angiver en forkert sats til brug for indeksering. Fejlen vedrører landbrugsejendomme mv., der er anskaffet/forbedret i 1993 og solgt i 2016.