Natur og vandmiljø

Regler for rydning af skov og krat

Den stigende efterspørgsel på flis kan friste til at rydde skov og beskære krat. Men disse kan rumme helt særlige naturværdier og er i mange tilfælde omfattet af regler, du bør være opmærksom på