Økonomi og ledelse

SKATM-2020-00-08. Selvangivelsesfrister og frist for indsendelse af årsrapport udskydes

Erhvervsministeren får mulighed for at udskyde fristen for indsendelse af årsrapporter med 3 måneder. Se endvidere tidligere SKATM om udskydelse af selvangivelsesfristerne til 1. sept. i år.