Natur og vandmiljø, Planter

Følg kvælstoffets rejse fra rodzonen til havet

Kvælstof kan bevæge sig med jordvandet fra rodzonen og ud mod de åbne farvande. Undervejs sker der en række processer, som har betydning for kvælstofs indvirkning på planter og vandmiljøet. Følg kvælstoffets rejse via otte små videoer.