Miljøbelastning ved produktion af kalve- og oksekød

Klimaaftryk og næringsstofberigelse er kun ca. 1/3 for kød fra malkeracekalve – og udsætterkøer sammenlignet med kød fra kødkvægskalve. På den anden side, giver kød fra kødkvægskalve en forbedret biodiversitet”.