Planter, Fjerkræ, Kvæg, Natur og vandmiljø, Svin

Sammenhæng mellem plantedække og kvælstofudvaskning i vinterhvede

Kvælstofudvaskningen stiger meget ved selv begrænsede pletter i marken uden plantedække. Omsåning om foråret af udvintrede pletter i vintersæd er derfor vigtigt også af miljømæssige hensyn.