Metanhus i sengebås

Kvæg

Klimastald til malkekøer skal opsamle metan

Over 50 % af klimaaftrykket fra mælkeproduktion stammer fra metan i koens udåndingsluft.
Der arbejdes derfor på at udvikle en klimastald til malkekøer, hvor metanen kan opsamles og fjernes ved en endnu ukendt teknologi.