Planter

Rådgivning, økonomisk støtte og kvalitetsstyring reducerer udledning af pesticider fra punktkilder

Gennem rådgivning og økonomisk tilskud til forbedret håndtering af pesticider blev pesticidbelastningen i et vandløb i Skåne reduceret med 90 procent.