Økonomi og ledelse

SKATM-2018-28-02. Afslag på anmodning om gældseftergivelse. Skøn ikke tilsidesat.

Det var skyldnerens bevisbyrde, at betingelserne for at få eftergivet gæld var opfyldt. Afslaget, der var et forvaltningsmæssigt skøn, blev opretholdt, da det ikke led af en retlig mangel eller var båret af uvedkommende hensyn.