Planter

N-min i forsøg i majs målt 27. maj 2021 til belysning af behov for eftergødskning

Måling af N-min i fire forsøg i majs d. 27. maj viser, at der er sket en betydelig nedvaskning af kvælstof tlldelt i handels- og husdyrgødning, hvilket udløser et eftergødskningsbehov.