Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-27. Betalingserklæringer til opløsning af selskaber

Jf. selskabslovens § 216 kan et selskab opløses ved, at ejerne overfor Erhvervsstyrelsen afgiver en erklæring om, at al gæld er betalt. Anmodning til SKAT om udstedelse af denne erklæring kan nu ske digitalt.