Lønniveauer for ikke-EU-borgere i landbruget

Der er efter det oplyste fra SIRI ikke sket ændringer i lønniveauerne.