Planter

Ny vidensyntese om effekter af conservation agriculture (CA)

Conservation agriculture fremmer lagring af kulstof, mindsker N-udvaskning, mindsker fosfortabet og øger biodiversiteten. På negativsiden er et øget forbrug af ukrudtsmidler.