Økonomi og ledelse

SKATM-2008-02-26. Erstatning. Strukturskade mv. Spildevandsledning. Nedgravning.

Erstatning for rådighedsindskrænkning over ejendommen ved nedgravning af en spildevandsanlæg var skattefri. Erstatningen for strukturskade for en begrænset periode var skattepligtig.

Analyse

01. juli 2008

 Opdateret 16. juli 2008