Jura, Økonomi og ledelse

P 33-22 Arbejdsskade – PTSD – anerkendelse

Principmeddelelsen fastslår, at det efter en samlet bevisafvejning er muligt at anerkende PTSD som en ulykke, selvom de første symptomer på PTSD ikke er dokumenteret inden for seks måneder efter hændelsen/påvirkningen og selvom diagnosen PTSD ikke er fuldt ud til stede inden for få år.