Planter

Meldrøjer i vinterrug - forskel i sorternes modtagelighed

Vejrforhold er mest betydende for angreb af meldrøjer. Mere udbredte angreb er tabsgivende på grund af rensesvind og fradrag i kornprisen.