Planter

Angreb af aksløberens larve

Aksløberne er ret stedbundne og optræder tit i de samme områder. Korn og frøgræs angribes. Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af larverne.