Økonomi og ledelse

SKATM-2016-29-01. Insolvent dødsbo. Gaver givet før dødsfald kunne ikke tilsidesættes. Skattefrihed

Gaver givet før dødsfald med henblik på at gøre boet skattefritaget kunne ikke tilsidesættes i skattemæssig henseende, da gaverne var gyldige og reelle.