Planter

Kvælstofprisens betydning for den optimale kvælstofmængde i korn og raps

Kraftigt stigende gødningspriser kan betyde, at kvælstoftilførslen skal reduceres med 20-25 kg pr. ha i 2022 alt efter, hvilke priser, der købes gødning og sælges korn til.