Planter, Kvæg, Svin

Kontrol med ringanalyser af gylle i 2020