Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-22. Kommanditist. Beskatning af "kursgevinst" på lån, som han ikke hæftede for

En kommanditist solgte anparterne i et engelsk Ejendoms K/S. Derved realiseredes et tab. Landsretten fandt, at kommanditisten uanset det forhold, at hæftelsen var begrænset pga. af non-recourse vilkår, havde opnået en skattepligtig kursgevinst på gælden.