Økonomi og ledelse

SKATM-2022-20-02. Fradrag. AL § 40 C saldo. Udfasning af betalingsrettigheder

Skattestyrelsen bekræfter, dog betinget, at selvstændigt erhvervsdrivende landmænd med kalenderårsregnskab, der ikke har øvrige aktiver på saldoen efter afskrivningslovens § 40 C, kan fradrage et tab i indkomståret 2022, svarende til den positive saldoværdi.