Natur og vandmiljø, Planter

Status for vurdering af pesticidfølsomme lerjorde