Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-21. Anvendelse af ikke-farvet diesel godtgørelse

Landsskatteretten fastslår, at det er en betingelse for godtgørelse af olieafgift for diesel anvendt til landbrugsaktiviteter, at der er tale om farvet diesel.