Økonomi og ledelse

SKATM-2017-21-02. Åbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse. Delvis fra bolig for hovedaktionær

Skatterådet fandt, at et skatteankenævn havde truffet en åbenbar ulovlig afgørelse. Ankenævnet havde fundet det urimeligt, at en hovedaktionær blev beskattet af fri bolig efter de skematiske regler i LL § 16, stk. 9.