Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-09. Kursfastsættelse ved hovedaktionærs køb af kautioneret fordring fra eget selskab. LL. § 2

En eneaktionær kautionerede for det lån som hans selskab havde optaget for at kunne videreudlåne til et 20% ejet tysk GMBH. Hovedaktionæren overtog selskabets fordring. Sagens spørgsmål var kursfastsættelsen.

Analyse

07. februar 2018

 Opdateret 13. februar 2018