Økonomi og ledelse

Stor forskel i udnyttet værdi af husdyrgødning

Ved hjælp af informationer fra gødningsregnskabet kan du beregne værdien af husdyrgødningen.