Økonomi og ledelse

SKATM-2015-11-15. Sælgerfinansiering i relation til virksomhedsordningen

Skatterådet tog stilling til, om sælgers tilgodehavender opstået ved salg af mink kan placeres i virksomhedsordningen