Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-47. Fradrag for udenlandske ”endelige” underskud trods fravalg af international sambeskatning

SKAT retter nu ind efter EU-domstolens afgørelse om, at fradrag for udenlandske underskud ikke kan betinges af valg af international sambeskatning. Uanset fravalg kan endelige underskud i udenlandske datterselskaber mv. fratrækkes hos det danske moderselskab.