Kvæg

Indkøb småkalve så tunge som muligt i forhold til alder for at få de bedste resultater som slagtekalve

Alder og vægt ved indsætning påvirker kalvens tilvækst og sundhed som slagtekalv. Læs her en samlet opsummering af resultaterne fra en dansk undersøgelse foretaget i 2019.