Økonomi og ledelse

SKATM-2018-02-05. Ejendomsavance. Tab. Genoptagelse

Tab fra og med indkomstår 2015, som ikke selvangives, kan ikke fremføres, medmindre der sker genoptagelse efter skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Indkomstår 2015 bør derfor genoptages senest 1. maj 2019. Lempeligere regler for indkomstår 2002-2014.