Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-05. Overdragelse af fast ejendom til hovedaktionær. Skatteforbehold

En hovedaktionær ville købe en ejendom ud af eget selskab til underpris. SKAT fandt, at en efterfølgende betalingskorrektion skulle aktionærlånsbeskattes. LSR fandt ikke, at dette var tilfældet, idet der var taget skatteforbehold.