Økonomi og ledelse

SKATM-2023-16-01. VE-anlæg. Anlæg med aftale om pristillæg. Skattemæssig behandling af opkrævning fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen har i uge 9 udsendt breve til ca. 47.000 ejere af solceller og vindmøller med varsling om tilbagebetaling for 2022. Brevet er sendt til ejere af VE-anlæg, som er godkendt til et pristillæg med fast afregningspris. Tilbagebetalingen skyldes, at markedsprisen på el har været højere end den aftalte afregningspris på fx 40 / 60 øre pr. kWh.