Økonomi og ledelse

SKATM-2020-00-15. Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup og de skattemæssige følger af kompensationsmodellen

Skattemæssig behandling af kompensationsbeløb og skattemæssig behandling af statens overtagelse af ejendomme. Skattefrihed ved salg af driftsbygninger, landbrugsjord, driftsmidler, beholdninger og besætning. Ikke skattefrihed for genvundne afskrivninger på bygninger og driftsmidler, nedskrivninger på besætning og tidligere genanbragt ejendomsavance.