Planlæg mængden af kvælstof til vinterrapsen i foråret

Planter

Gødskning af vinterraps i foråret 2023

Den kraftigt udviklede vinterraps i mange marker i efteråret betyder, at kvælstofbehovet i foråret sandsynligvis er lavere end normalt.