Planlæg mængden af kvælstof til vinterrapsen i foråret

Planter

Gødskning af vinterraps i foråret 2024

Den relativt svagt udviklede vinterraps i mange marker i efteråret betyder, at kvælstofbehovet i foråret sandsynligvis er højere end normalt.