Økonomi og ledelse

SKATM-2016-22-07. Arbejdsgiverbetalt parkering. Skattefri

SKAT præciserer, at det er muligt at få parkeringsudgifter dækket skattefrit, uanset at der samtidigt udbetales skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser.