Planter

Regler for anvendelse af OGJ - organiske gødningsstoffer og jordfor-bedringsmidler med animalsk indhold

OGJ er organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold som fx kød- og benmel og slagteriaffald. Anvender du OGJ med animalsk indhold, skal det indberettes på Landbrugs-indberetning.dk, og du skal være opmærksom på restriktioner.