Økonomi og ledelse, Kvæg, Planter

Beregning af omkostning til øget harmoniareal efter ophør af kvægundtagelsen

Udvidelse af harmoniarealet giver plads til ca. 40 tons kvæggylle pr. ha. For hver 1.000 kr. omkostningerne til drift af det forpagtede areal øges, svarer det til yderligere 25 kr. pr. tons gylle.