Natur og vandmiljø, Planter

Pesticidvarslingssystemet VAP bekræfter godkendelsen af propyzamid og triazol-svampemidler

Afprøvningen af Kerb og svampemidler med indhold af triazoler i VAP viser fund af propyzamid og metabolitten 1,2,4-triazol over kravværdien, men fundene ligger inden for rammen af godkendelsesordningen for pesticider.