Jura

P 5-19 Arbejdsskade – beregning af erhvervsevnetab – fleksjob

Hvordan beregnes tab af erhvervsevne for personer, der er tilkendt fleksjob, eller som er visiteret til fleksjob, men modtager ledighedsydelse?