Økonomi og ledelse

SKATM-2016-11-02. Udlån fra virksomhedsordningen til ejendomsinvestering

Et udlån fra I/S til et af interessenterne ejet anpartsselskab kunne ikke placeres i virksomhedsordningen.